ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ-ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ